Akut behov for speciallæger

Læger uden Grænser kirurg under operation
Foto: © Ben King

Læger uden Grænser søger efter speciallæger inden for akut livsreddende behandling til vores internationale projekter.

Hvis du er uddannet ortopædkirurg, almen kirurg, gynækolog/obstetriker, anæstesilæge eller akutmediciner, har du mulighed for at blive sendt ud som del af et kirurgisk hold.

 

Kirurgisk hold arbejder som oftest enten på Læger uden Grænsers store traumehospitaler eller som del af en akutindsats i forbindelse med nyopståede kriser og konflikter. 

 

Hvis man ikke har en af de ovenstående specialer, kan man dog stadig søge. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af kandidatens CV, for at se om Læger uden Grænser har passende stillinger i felten.

 

Specialer

Som ortopædkirurg arbejder man med akutte traumepatienter, som har været ofre for krig, vold eller ulykker. Man udfører mange operationer, men er også ansvarlig for uddannelse og vurdering af lokale kirurger. I dagligdagen har man et bredere ansvar for hele den kirurgiske indsats, og man arbejder i tæt kontakt med lokale kirurger, anæstesilæger og plejepersonale.
Som almen kirurg giver man akut livsreddende behandling, både alene og i samarbejde med ortopædkirurgen. På mindre projekter kan man blive bedt om at varetage akut livsreddende behandling inden for flere specialer såsom obstetrik, krigskirurgi, ortopædkirurgi, brandsår, mave-tarm, neurologi mm. Der kræves bred kendskab til kirurgiske interventioner og en stor villighed til at lære nye interventioner i felten.
 
Som gynækolog/obstetriker arbejder man primært med akutte obstetriske patienter i tæt samarbejde med både nationale og internationale læger og jordemødre. Endvidere er der projekter, hvor der udføres Vesico Vaginale Fistula-operationer, behandling af seksuel vold mm.
 
Som anæstesi- og intensivlæge udfører man anæstesi ved alle kirurgiske interventioner i samarbejde med nationale og internationale læger og sygeplejersker. På nogle projekter er man den eneste anæstesilæge, og på andre er man faglig leder for en større gruppe anæstesipersonale. Endvidere vil der på de fleste projekter være et bredere fagligt ansvar for både præ-, opvågning og post-op samt intensivafdeling.
 
Som akutmediciner arbejder man med modtagelser, triagering og stabilisering af akutte patienter inden for en lang række specialer, primært i skadestuen på Læger uden Grænsers store traumehospitaler. Man er desuden involveret i hele skadestuens funktion, uddannelse af nationalt og internationalt personale, patient flow og overførsel af patienter. Endvidere kræves det nogle steder intensiv erfaring. 
 
 
Fælles for alle profiler er, at der vil blive foretaget en international validering af kliniske kompetencer inden rekruttering. Denne bliver udført af Læger uden Grænsers faglige specialister. 
 

Krav til kirurgisk hold

  • Afsluttet specialuddannelse og international validering af kliniske kompetencer ved Læger uden Grænsers fagspecialister.

  • Gode sprogkundskaber inden for engelsk og gerne fransk eller arabisk.  

  • Villig til at blive udsendt til usikre områder.

  • Gode samarbejdsevner

 

Udsendelseslængden varierer alt efter speciale: 
 
Ortopæd-, almen kirurg og anæstesilæge udsendes af minimum 5-6 ugers varighed op til 3 måneder.
 
Gynækolog/obstetriker udsendes af minimum 2-3 måneder op til 6 måneders varighed. 
 
Akut mediciner udsendes af minimum 3 måneder op til 6 måneder varighed. 
 

Relevante kvalifikationer

  • Evne til at arbejde under primitive forhold med basalt udstyr

  • Erfaring med undervisning, vejledning og uddannelse

  • Erfaring inden for forvaltning og administration

  • Evne til at planlægge, prioritere og iværksætte arbejde

  • Professionel og personlig fleksibilitet og tilpasningsevne

  • Erfaring fra lignende arbejde inden for anden humanitær organisation

 

Projekter

Læger uden Grænser har store akutprojekter i blandt andet:
 

 

Tilmeld dig et informationsmøde her

 

 

Kontakt:

Merete Engell, Head of HR Field
Tel: +45 41 77 74 05
me@msf.dk