Spørgsmål og svar om at blive udsendt

Kan jeg anmode om udsendelse til et bestemt land?

Det er normalt ikke muligt at efterkomme specifikke ønsker. Læger uden Grænser  opfordrer alle til at være fleksible og hjælpe der, hvor behovet er størst. Ved alle udsendelser tages der hensyn til særlige kvalifikationer og/eller begrænsninger. I sidste ende er det altid op til dig, om du vil sendes ud. Vi forbeholder os dog ret til at spørge og diskutere årsager til et eventuelt afslag på en udsendelse.

 

Hvad hvis jeg kommer til skade eller bliver syg?

Bliver du syg eller kommer til skade under udsendelse, er du omfattet af en forsikring, som dækker lægehjælp og om nødvendigt hjemsendelse. Som udsendt skal du dog være klar over de risici og farer, som kan være forbundet med at arbejde i felten.

 

Kan min familie tage med?

På grund af livsbetingelserne i projekterne (for eksempel sikkerhed, arbejdstid, logi) er det normalt ikke muligt for udsendte at have deres partner og/eller børn med. Det gør sig især gældende for førstegangsudsendte. Beslutninger om ledsagende familie vil dog altid bero på en individuel vurdering.

 

Kan man udsendes som par?

Det er ikke muligt at blive udsendt som par første gang, da det ikke er sandsynligt, at der vil være to stillinger på samme tid i samme projekt/land, som samtidigt kan besættes af førstegangsudsendte.

 

Hvilke muligheder har jeg, når jeg kommer hjem?

Vi opfordrer udsendte til forsat at arbejde for organisationen efter deres første udsendelse. Vi tilbyder tidligere udsendte kurser, som kan åbne muligheder for udsendelse til for eksempel koordinerende stillinger.

 

Hvor kan jeg tage et tropemedicinsk kursus?

Læs mere om tropemedicinsk kursus

 

Kan jeg blive udsendt som studerende eller i praktik?

Nej, vi sender kun personer ud, der har en færdig uddannelse og minimums to års praktisk erfaring inden for deres fagområde.
Læs mere om krav og kvalifikationer

 

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål om udsendelse, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på telefon 39 77 56 00.