Tuberkulose

Tuberkulose er en livstruende og smitsom sygdom, der er meget svær og slidsom at behandle. En tredjedel af verdens befolkning bærer tuberkulosebakterien i kroppen, og af dem udvikler 10 ud af 100 sygdommen. Se vores film om tuberkulose og læs om sygdommen her.

Symptomer på tuberkulose

Tuberkulose spredes gennem luften, for eksempel ved host, og inficerer oftest lungerne. Hvis man er smittet, udvikler man en vedvarende hoste - sommetider med blod i slimen fra lungerne. Andre symptomer er feber, svedeture, drastisk vægttab, brystsmerter og vejrtrækningsproblemer.

 

Tuberkulose-infektionen kan også sprede sig til andre organer. Hvis rygraden bliver inficeret, og efterfølgende bliver deform, kaldes det for Potts sygdom, men også nyrerne, hjernehinderne, der omgiver hjernen, rygmarven og lymfeknuderne kan blive inficeret.

 

En tuberkuloseinfektion udvikler sig oftest over lang tid, og hvis personer, der er smittet med aktiv tuberkulose, ikke bliver behandlet, dør omkring en tredjedel inden for to år og to tredjedele inden for fem år.

 

Selv om man bliver smittet med tuberkulose, udvikler man ikke nødvendigvis sygdommen. Immunsystemet danner en barriere omkring bakterien, som derefter kan forblive passiv i kroppen i årevis. Men hvis ens immunforsvar bliver svækket i en periode, kan man udvikle sygdommen.

 

Ti procent af de mennesker, som er smittet med tuberkulosebakterien, udvikler aktiv tuberkulose på et eller andet tidspunkt i deres liv. Mange hiv-smittede udvikler tuberkulose på grund af det svækkede immunforsvar, som hiv medfører. Omkring en tredjedel af alle dødsfald blandt hiv-smittede skyldes derfor tuberkulose.

 

 

I nogle tilfælde bliver tuberkulosebakterien modstandsdygtig over for den medicin, man behandler med. Det kaldes resistens. Der findes flere grader af resistens ved tuberkulose, hvor multiresistent og ekstrem multiresistent tuberkulose er de mest alvorlige.

 

Behandling

Man diagnosticerer tuberkulose ved at undersøge lungesekret, som patienten har hostet op, i et mikroskop. Metoden kan ikke anvendes på alle, og den er meget dårlig til at diagnosticere børn, da de har svært ved at hoste sekret op.

 

Det er muligt at behandle tuberkulose effektivt og forholdsvis billigt med en basisbehandling, der består af fire forskellige slags medicin. Selve behandlingen er dog langvarig og kompliceret, med et forløb på seks til otte måneder. I de første to måneder af behandlingen skal en sundhedsmedarbejder overvåge, at patienten tager sin medicin korrekt. Hvis medicinen bliver givet og taget rigtigt, kan op til 95 procent af de smittede helbredes. Medicinen er udviklet til voksne og fungerer ikke optimalt på børn.

 

Ud over den meget lange behandlingstid, er der mange bivirkninger forbundet med behandlingen. Det kan være hududslet, kvalme og opkastninger samt nedsat appetit.

 

Vaccine

Vaccine mod tuberkulose, den såkaldte Calmette-vaccine, blev udviklet til børn for 80 år siden, og dækker kun i omkring 10 år. Vaccinen kan ikke bruges til voksne. I Danmark vaccinerede man børn i 1. klasse for tuberkulose fra begyndelsen af 1970'erne til starten af 1980'erne. 

 

Multiresistent tuberkulose

Behandling af multiresistent tuberkulose tager op til to år, og koster mellem 60.000-100.000 kr. De fleste udviklingslande har derfor ikke råd til at tilbyde særlig mange patienter en behandling mod multiresistent tuberkulose.

 

Den to år lange behandling omfatter omkring 20 piller om dagen i to år, og en daglig og smertefuld indsprøjtning de første otte måneder. Bivirkningerne er stærk kvalme, risiko for permanent tab af hørelse og risiko for svære psykoser, der kan føre til selvmord. Kun 48 procent af patienterne bliver kurerede. 

 

2012 sluttede med et gennembrud for nogle af de mennesker, der har multiresistent tuberkulose. For første gang i 50 år blev der udviklet en ny medicin mod den livsfarlige sygdom. Desværre er det stadig et problem for mange mennesker at få adgang til behandlingen.

 

Udbredelse

Man taler nu om en decideret tuberkulose-epidemi: Det skønnes at omkring ni millioner mennesker bliver syge af tuberkulose hvert år, og 1,5 millioner mennesker dør af sygdommen.

 

Langt de fleste smittede bor i udviklingslandene, men sygdommen findes over hele verden, også i Danmark. De hårdest ramte lande er Indien, landene syd for Sahara, Rusland og Østeuropa. Antallet af smittede med tuberkulose falder langsomt, men antallet af mennesker med multiresistent tuberkulose stiger. 

 

Det gør Læger uden Grænser

I 2011 begyndte vi at bruge et nyt diagnoseredskab, der inden for to timer kan diagnosticere både tuberkulose og multiresistent tuberkulose. Det vil sige, at patienter ikke længere behøver at vente op til tre måneder, før de kan svar på deres prøve og komme i behandling.

 

Vi arbejder hele tiden på at sætte fokus på tuberkulose og mulighederne for at behandle sygdommen blandt andet gennem påvirkning af politikere og beslutningstagere. Vi opfordrer til nytænkning inden for forebyggelse og behandling af tuberkulose, fordi behovet for at udvinde ny og bedre medicin er så stort.

 

Vi arbejder for udviklingen af bedre diagnosemetoder og en behandling, som er mere kortvarig, mere effektiv og med færre bivirkninger - til en rimelig og betalelig pris. Det gør vi blandt andet gennem Access-kampagnen, som Læger uden Grænser lancerede i 1999, efter at vi vandt Nobels Fredspris.