Fejlernæring og underernæring

Læger uden Grænser rykker ud, når hungersnød forårsager akut underernæring hos børn og voksne.
Sult og underernæring koster millioner af menneskeliv hvert år - især små børn er udsatte. © Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Underernæring er en livstruende tilstand, som skyldes for lidt eller for dårlig mad. Hvert år dør millioner af børn af sygdommen. Læger uden Grænser behandler hver dag hundredvis af underernærede børn.

Hvad er underernæring?

Underernæring er en tilstand, der opstår, når et menneske får for få næringsstoffer som kalorier, proteiner, vitaminer og mineraler.

 

Man kan godt være underernæret, selv om man tilsyneladende får nok at spise, hvis det man spiser, ikke indeholder den næring, de vitaminer og de mineraler, man har brug for.

 

Hvis et barn bliver underernæret, kan konsekvenserne være kroniske skader på de indre organer, for eksempel hjerne og lever, og barnet har langt større risiko for at blive sygt og dø, fordi dets immunforsvar er nedsat.

 

Samtidig er underernæring årsag til en lang række sygdomme, fordi immunforsvaret bliver svækket, når man ikke får den næring, man har brug for. Underernærede børn lider ofte af sygdomme som tuberkulose, malaria og lungebetændelse. Sygdomme, som kan slå dem ihjel.

 

Underernæring er udover at være en livsfarlig lidelse også en trussel for børns udvikling. Børn under fem år har brug for næringsstoffer, vitaminer og mineraler for at kunne vokse normalt. Hvis de ikke får det, hæmmer det deres udvikling og truer med at give dem alvorlig fysiske og mentale handicap.

 

Symptomer på underernæring

Der findes forskellige former for underernæring med forskellige symptomer. Akut underernæring er den mest livstruende form og opstår ofte i forbindelse med akut sygdom, epidemier, hungersnød, krig og katastrofer.

 

Kronisk underernæring er, når kroppen igennem længere tid ikke har fået nok mad, vitaminer eller mineraler, og den fysiske udvikling er gået i stå.

 

Sidst men ikke mindst kan man lide af vitamin- og mineralmangel, selvom man får nok mad, og det kan komme til udtryk på forskellige måder. Man kan for eksempel blive blind, hvis man ikke får nok A-vitamin.

 

De synlige tegn på underernæring kan variere meget: Nogle børn får et karakteristisk gammelmands-udseende med løs hud og tydelige knogler. Her er fedtlaget i huden og musklerne reduceret.

 

Andre børn får væskeophobning, så huden, som er stærkt udtørret, sprænges under presset, og der dannes karakteristiske sår.  

 

Ved alle slags underernæring er kroppens immunforsvar alvorligt svækket, og det betyder, at børnene bliver syge og kan dø af infektioner. Men tilstanden kan også i sig selv være dødelig.

 

Fejlernæring og underernæring rammer små børn hårdest af flere grunde: Børn vokser hurtigt, og har derfor relativt mere brug for næring end en voksen, og børn er mere udsatte for smitte og sygdomme, da deres immunforsvar endnu ikke er fuldt udviklet.

 

Læger uden Grænser behandler børn med tegn på underernæring og sikrer, at de får den nødvendige næring

Svært underernærede børn kan være så afkræftede, at vi er nødt til behandle dem intensivt med beriget mælkepulver - f.eks. gennem en sonde i næsen. © Aurelie Baumel/Læger uden Grænser

 

Typer af underernæring

Når det drejer sig om verdens millioner af akut underernærede børn, så inddeles de i to grupper; de svært underernærede og de moderat underernærede.

 

Svær underernæring er den alvorligste af de to typer, fordi den udgør en akut livstruende risiko for barnet.

 

Moderat underernæring udgør ikke en umiddelbar fare for, at barnet dør af underernæring. Men moderat underernæring øger risikoen for at dø af simple sygdomme som diarré og lungebetændelse og hæmmer barnets fysiske og mentale udvikling, hvilket kan have livslange konsekvenser.

 

Hvis moderat underernæring ikke behandles, kan barnet udvikle svær underernæring, hvilket i sig selv kan være livstruende.

 

Hvorfor er underernæring og sult ikke det samme?

Et menneske sulter, når det får for få kalorier og dermed for lidt næring.

 

Underernæring dækker over en tilstand, hvor man ikke får den rette sammensætning af næringsstoffer, vitaminer og mineraler, i en tilstrækkelig god kvalitet.

 

Det betyder, at man godt kan være underernæret, uden at man nødvendigvis sulter - hvis man får nok kalorier, men fra mad, der ikke indeholder de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler.

 

Hvordan måler man underernæring?

Underernæring konstateres på baggrund af en række kliniske definitioner, blandt andet hvor højt et barn er i forhold til dets vægt.

 

En hurtig måde at undersøge om børn under fem år er underernærede er at måle omkredsen af deres overarm. Den ændrer sig nemlig ikke særlig meget fra børn er et år til de bliver fem.

 

Læger uden Grænser bruger et specialdesignet armbånd, for hurtigt at kunne undersøge mange børn og få dem i behandling for underernæring, hvis de har behov for det. Viser armbåndet faretegn, bliver børnene målt og vejet for at vurdere graden af underernæring.

 

Sult og underernæring koster millioner af menneskeliv hvert år. Vi bruger et armbånd til at måle, i hvilken grad et barn er underernæret.

Det er et armbånd som dette, vi bruger til at afgøre, om et barn mellem nul og fem år er underernæret. Det gør vi ved at måle overarmens omkreds. Rød betyder, at barnet er svært underernæret. Orange indikerer moderat underernæring. © Brendan Bannon

 

Behandling af underernæring

Behandlingen afhænger af, hvilken type underernæring man lider af. Vi behandler underernærede mennesker både ambulant og under indlæggelse.

 

Læger uden Grænser behandler svært underernærede børn med såkaldt spiseklar terapeutisk mad. Det er en specialudviklet jordnøddepasta, der indeholder lige præcis den mængde vitaminer, mineraler, mælkeproteiner og andre næringsstoffer, som særligt små børn har brug for.

 

Alt afhængig af hvor underernæret barnet er, tager behandlingen i gennemsnit seks uger.

 

Resultaterne af den rigtige behandling er forbløffende gode. Efter en måned vil de fleste børn have genvundet op mod 80 procent af normalvægten.

 

Op til 95 procent af de svært undernærede børn, som bliver behandlet, overlever. Desværre har kun få procent af alle verdens svært underernærede børn adgang til denne terapeutiske behandling.

 

Der findes også millioner af børn i verden, som lider af moderat underernæring. Selvom deres tilstand ikke er lige så synlig, så er konsekvenserne omfattende. Børnene er i højere grad i risiko for ikke at udvikle sig, som de skal og at blive syge og i sidste ende dø. Disse børn har også brug for behandling.

 

Derfor har Læger uden Grænser sammen med Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og andre førende eksperter inden for børneernæring arbejdet sammen om et forskningsprojekt for at udvikle et effektivt og billigere produkt, der kan hjælpe børn, som lider af moderat underernæring.

 

Et livreddende ernæringsprodukt, der sikrer, at børnene udvikler sig, som de skal fysisk og mentalt. Et produkt, der er billigt og kan produceres lokalt, så vi med få midler kan nå børnene.

 

I 2016 fik over 260.000 børn intensiv behandling for underernæring af Læger uden Grænser.

 

Udbredelse af underernæring i verden

Hvert minut dør otte børn, fordi de får for lidt næring.

 

Ifølge WHO lider cirka 178 millioner børn af underernæring. 20 millioner er svært underernærede, og vi vurderer, at kun tre procent af verdens svært underernærede børn får den behandling, de har brug for.

 

Derudover lider millioner af børn af moderat underernæring. De er i fare for at blive svært underernærede eller dø af mulige følgesygdomme.

 

Fejlernæring og underernæring påvirker alle aldersgrupper, men rammer især børn og mennesker i krige og konflikter eller efter naturkatastrofer som oversvømmelser, tørke og jordskælv.

 

Omkring 45 procent af alle dødsfald blandt børn har underernæring som en underliggende årsag.