Fejl- og underernæring

Underernæring er en livstruende tilstand, som skyldes for lidt eller for dårlig mad.
Foto: © Michael Tsegaye

Underernæring er en livstruende tilstand, som skyldes for lidt eller for dårlig mad.

Underernæring opstår, hvis man i en periode ikke har fået nok mad eller mad, der dækker kroppens ernæringsbehov.
 
Hvis et barn bliver underernæret, kan det få kroniske skader på de indre organer, for eksempel hjerne og lever, og barnet har langt større risiko for at blive sygt og dø, fordi dets immunforsvar er nedsat.
 

Symptomer på underernæring

Der findes forskellige former for underernæring. Akut underernæring er den mest livstruende form og opstår ofte i forbindelse med akut sygdom, epidemier, hungersnød og katastrofer.
 
Kronisk underernæring er, når kroppen igennem længere tid ikke har fået nok mad, vitaminer eller mineraler, og den fysiske udvikling er gået i stå.
 
Sidst men ikke mindst kan man lide af vitamin- og mineralmangel, selvom man får nok mad, og det kan komme til udtryk på forskellige måder. Man kan for eksempel blive blind, hvis man ikke får nok A-vitamin.
 
De synlige tegn på underernæring kan variere meget: Nogle børn får væskeophobning, så huden, som er stærkt udtørret, sprænges under presset, og der dannes karakteristiske sår.
 
Kroppens immunforsvar er alvorligt svækket, og det betyder, at børnene bliver syge og kan dø af infektioner. Men tilstanden kan også i sig selv være dødelig.
 
Andre børn får et karakteristisk gammelmands-udseende med løs hud og tydelige knogler. Her er fedtlaget i huden og musklerne reduceret.
 
Fejl- og underernæring rammer små børn hårdest af flere grunde: Børn vokser hurtigt, og har derfor relativt mere brug for næring end en voksen, og børn er mere udsatte for smitte og sygdomme, da deres immunforsvar endnu ikke er fuldt udviklet.
 

Behandling af underernæring

Vi behandler underernærede mennesker både ambulant og under indlæggelse. De svært underernærede børn behandles som oftest med en særlig ’klar-til-at-spise terapeutisk mad’, som er en jordnøddepasta tilsat den mængde vitaminer, mineraler, mælkeproteiner og andre næringsstoffer, som særligt små børn har behov for.
 
Resultaterne af den rigtige behandling er forbløffende gode. Efter en måned vil de fleste børn have genvundet op mod 80 procent af normalvægten.
 
Op til 95 procent af de svært undernærede børn, som bliver behandlet, overlever. Desværre har kun 10 procent af alle verdens svært underernærede børn adgang til denne terapeutiske behandling.
 
Derudover findes der yderligere 36 millioner børn, som er det, man kalder moderat underernærede. Selvom deres sult ikke er lige så synlig, så er konsekvenserne omfattende, idet de på grund af underernæring i højere grad er i risiko for ikke at udvikle sig, som de skal og at blive syge og i sidste ende dø. Disse børn har også brug for behandling.
 
Derfor har Læger uden Grænser sammen med Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og andre førende eksperter inden for børneernæring arbejdet sammen om et forskningsprojekt for at udvikle et effektivt og billigere produkt, der kan hjælpe disse børn.
 
 

Udbredelse

Det skønnes, at omkring 800 millioner mennesker på verdensplan ikke får mad nok. Cirka 195 millioner børn lider af underernæring, 20 millioner er svært underernærede, og 36 millioner er moderat underernærede.
 
Fejl- og underernæring påvirker alle aldersgrupper, men rammer især børn og mennesker, som har ringe adgang til uddannelse, rent vand og velfungerende sanitet.
 
Omkring 45 procent af alle dødsfald blandt børn har underernæring som en underliggende årsag. 
 

Det gør Læger uden Grænser

I 2014 fik 217.900 børn intensiv behandling af Læger uden Grænser for alvorlig underernæring.