Fritag dine slægtninge for boafgift i dit testamente

Vidste du, at du kan betænke Læger uden Grænser i dit testamente – uden at det koster de øvrige arvinger noget.

Børn og børnebørn skal betale 15 procent i boafgift af det, de arver, mens øvrige arvinger (søskende, nevøer/niecer, kusiner/fætre, venner mfl.) skal betale 15 procent plus yderligere 25 procent i tillægsboafgift.

MSF er fritaget for at betale boafgift. Du kan – hvis du lader MSF betale boafgiften for dine slægtninge – faktisk både tilgodese slægtninge og et humanitært formål, uden at nogen får mindre i arv. *boafgiftsloven fra 1995.
 

Eksemplerne herunder gælder, hvis du ønsker at testamentere til andre i familien end din ægtefælle, børn og børnebørn.

 

Eksempel 1

Illustration: © Martin Schwarz Hansen

 

Du indsætter din søster som universalarving til hele din formue på 1.000.000 kr. Af dette beløb skal din søster betale boafgift på 15 procent efter bundfradraget er trukket fra, og tillægsboafgift på 25 procent af det resterende beløb.
 

 

Eksempel 2

Boafgift Læger uden Grænser

 

Illustration: © Martin Schwarz Hansen

 

Du bestemmer, at din søster skal arve 666.233 kr. ud af de 1.000.000. Du indsætter Læger uden Grænser som universalarving til resten af formuen med bestemmelse om, at Læger uden Grænser skal betale boafgift for din søster.