Arv og Testamente - Spørgsmål og svar

Ved at betænke Læger uden Grænser i dit testamente kan du redde liv, som ellers ville gå tabt. Her kan du læse svar på nogle af de hyppige spørgsmål vi får vedr. arv og testamente.

 

Hvordan kan jeg testamentere til Læger uden Grænser?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Læger uden Grænser, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue. Hvis du ikke efterlader dig arveberettiget familie, er der mulighed for at betænke Læger uden Grænser med hele arven.
 

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Er du gift eller har børn, er der i arveloven bestemmelser for, hvad familien skal arve. Ægtefælle og børn/børnebørn skal ifølge arveloven pr. 1. januar 2008 som minimum arve en fjerdedel af det, du efterlader dig. I dit testamente kan du frit råde over den resterende formue – det vil sige 3/4 - og for eksempel betænke en ven, en fjernere slægtning eller en humanitær organisation. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele din formue og vælge hvem der skal arve efter dig, såfremt du opretter et testamente.”

 

Hvad er de formelle krav til et testamente?

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren bevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed.

 

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Læger uden Grænser tilråder at man henvender sig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at ens testamente bliver udformet korrekt.

 

Hvad skal man have med til mødet med advokaten?

Et møde med en advokat behøver ikke være en dyr affære. Hvis man forbereder sig, tager det ikke lang tid at oprette et testamente. Her er en liste over de vigtigste overvejelser du skal gøre dig, samt oplysninger du bør medbringe til mødet med advokaten:

 

 • Har du tidligere oprettet testamente? (medbring gerne en kopi af dette).
 • Er du gift, eller har du tidligere været gift? (medbring personnummer på ægtefælle/samlever/tidligere ægtefælle)
 • Er tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden? (medbring dato herfor).
 • Sidder du i uskiftet bo?
 • Navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn
 • Navn og adresse på dem, du ønsker at betænke (familie, venner og foreninger)
 • Hvordan skal arven fordeles? Skal særlige boeffekter overdrages til bestemte personer?
 • Hvad skal der ske med eventuelle husdyr?
 • Har du særlige ønsker om vedligeholdelse af gravsted?
 • Er der særlige bestemmelser i livs- eller ulykkesforsikring, kapital- eller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter din død?
 • Hvem skal stå for bobehandlingen?

 

Skal der betales boafgift af arven

Læger uden Grænser er som humanitær organisation fritaget for boafgift, og arven går derfor ubeskåret til vort arbejde for mennesker i nød. Familie og andre personer – undtaget ægtefælle – skal betale afgift til staten, når arven er over en vis størrelse.
 

Hvordan bliver pengene brugt?

Læger uden Grænser yder først og fremmest lægelig assistance til befolkninger i nød, og arbejder for at hjælpe dem med at genvinde kontrollen over deres fremtid. I visse situationer – f.eks. under ekstreme katastrofer - anvender Læger uden Grænser også andre midler; såsom at forsyne de nødlidende med vand, sanitet, føde, husly etc. Vi er glade for alle bidrag. Men penge, der ikke er øremærket til et bestemt formål, kræver mindre administration, og dermed går en større del direkte til nødhjælp dér hvor behovet er størst.

 

I vores årsberetning og på hjemmesiden i øvrigt kan du læse om Læger uden Grænsers arbejde i forskellige dele af verden.