Læger uden Grænser er meget taknemlige for virksomheder, som tager et socialt ansvar.  I nedenstående oversigt findes der svar på de oftest stillede spørgsmål, når det gælder virksomhedsstøtte.

Må vi bruge Læger uden Grænsers (MSF) navn og logo i vores kommunikation – web, annoncer, artikler og lignende?

Kun i særlige tilfælde kan der gøres brug af Læger uden Grænsers logo – dette er forbeholdt identifikation af vores organisation i felten. Derfor arbejder vi, i de fleste tilfælde, med andre former for Læger uden Grænser logoer til forskellige formål og indsamlinger.
 

Ved virksomhedsdonationer over 6000 kr. tilbyder vi brug af vores støttelogo online og fra 24.000 kr. også offline. Vores støttelogo kan downloades via en URL, I modtager når jeres donation er registreret. Logoet kan bruges i det indeværende år betalingen falder.

Benyt vores indsamlingslogo - det fungerer som en elektronisk indsamlingsbøsse og kan bruges i mange sammenhænge. Kontakt donorservice@msf.dk hvis du vil vide mere.

Alle er altid velkomne til at informere om, at man støtter Læger uden Grænsers arbejde.

 

Kan Læger uden Grænser hjælpe os med at planlægge en kampagne, arrangement mv.?

Læger uden Grænser har normalt ikke kapacitet til at medvirke i planlægning og organisation. Dette aftales individuelt i forhold til donationens art og størrelse.

Hvilke materialer kan vi få fra Læger uden Grænser?

Alt efter donationens art og størrelse er der mulighed for at få informationsfoldere og støttelogoer mv. Ønsker I at lave en indsamling, kan vi hjælpe med girokort, indsamlingsbøsser og stille et online indsamlingsmodul til rådighed.

 

Kan information om vores donation/indsamling blive annonceret på Læger uden Grænsers hjemmeside eller donormagasin?

Vi er altid glade for at modtage billeder og historier fra arrangementer, men vi kan ikke garantere omtale.

 

Hvor stor en del af en produkt-donation skal gå til Læger uden Grænser?

Ved alle samarbejdsformer, hvor der går penge til fordel for Læger uden Grænser i forbindelse med produktsalg, skal det gøres helt klart overfor giverne, hvor stor en del af beløbet, der går til Læger uden Grænser, samt hvad resten af beløbet går til. Har I udgifter, må I på forhånd tage stilling til, om disse skal trækkes fra beløbet eller være en del af bidraget.  Som udgangspunkt kan vi normalt ikke deltage i samarbejder, hvor virksomheden er under opstart.

 

Kan Læger uden Grænser sende en talsperson til et arrangement?

Læger uden Grænser kan i nogle tilfælde sende en talsperson. Vi har en stor efterspørgsel på repræsentanter og foredragsholdere og kan ikke garantere repræsentation. Et foredrag om Læger uden Grænser koster som udgangspunkt 8.000 kr. Læger uden Grænser tilbyder desuden foredrag til virksomheder om eks. stress, ledelse, konflikthåndtering m.m. Læs mere her http://msf.dk/virksomhedsforedrag/

 

Hvad bruger Læger uden Grænser de indsamlede midler til?

Læger uden Grænser yder først og fremmest medicinsk nødhjælp. I visse situationer - for eksempel under ekstreme katastrofer - forsyner Læger uden Grænser også nødlidende med vand, sanitet, føde, husly og lignende. Vi er glade for alle bidrag. Men penge, der ikke er øremærket til et bestemt formål, kræver mindre administration, og dermed går en større del direkte til nødhjælp dér, hvor behovet er størst.

 

Restriktioner på virksomhedsstøtte

Læger uden Grænsers uafhængighed og neutralitet i de lande, vi arbejder, er altafgørende for at kunne hjælpe mennesker i nød. De mest sårbare befolkningsgrupper lever ofte steder, hvor der er konflikter eller oprør, og her er Læger uden Grænser nødt til at være uafhængige og neutrale for at få adgang til at hjælpe. Derfor tager vi i udgangspunktet ikke imod penge fra råstofindustrien (fx olie og diamanter), da råstof ofte er en af de afgørende årsager til en konflikt.

 

Læger uden Grænser indkøber og anvender enorme mængder medicin. Til trods herfor ønsker vi ikke at modtage donationer fra medicinalvirksomheder. Både fordi vi ikke ønsker at være i lommen på nogen eller blive beskyldt for at være det og fordi vi arbejder målrettet for, at alle – også verdens fattigste – skal have adgang til medicin, og det betyder af og til, at vi må kritisere medicinalindustrien. Dette betyder dog ikke, at vi ikke anerkender denne industris store og vigtige arbejde, men vi prioriterer vores uafhængighed og neutralitet.

 

Af samme årsag undgår vi at modtage midler fra religiøse og politiske bevægelser. Den sidste kategori handler om sundhedsskadelige stoffer eller aktiviteter; fx tobak, alkohol, våben og gambling. Vi skelner dog imellem direkte støtte fra virksomheden og medarbejderindsamlinger.

 

Tager Læger uden Grænser imod donation af udstyr og produkter til felten?

Læger uden Grænser sætter stor pris på velvillighed fra dansk erhvervsliv, men vi har desværre ikke herhjemme mulighed for at tage imod donation af udstyr eller produkter til felten.Ved ønske om større materiel donationer beder vi om, at i kontakter vores supply-center i Belgien: www.msfsupply.be for nærmere information. Men I er selvfølgelig velkomne til at ringe til os på det danske kontor for nærmere information tlf.: 3977 5600

 

Kan vi trække bidrag fra i skat, og hvordan oplyser vi om vores CVR-nummer til MSF?

Det er muligt at trække donationer fra i skat. Beløbsgrænsen er 15.600 kr. i 2017. Læs mere

Indberetningen til SKAT sker ved hjælp af CVR-nummer, og derfor er vi nødt til at kende jeres CVR-nummer.

Ring og oplys nummeret til donorservice på 39 77 56 56 eller oplys CVR-nummer via denne formular. I alle tilfælde skal I oplyse CVR-nummer, donornummer, navn og adresse, så misforståelser undgås.

 

Generelt opfordres virksomheder til at kontakte deres sædvanlige økonomiske rådgivere mht. skattefradragsmuligheder med videre.

Har I spørgsmål til virksomheders muligheder for at støtte Læger uden Grænser, kontakt venligst tlf: 39 77 56 56. For skræddersyede samarbejder kontakt ansvarlig for erhverv Ramy Antoine Hoffmann på 41777415 eller rh@msf.dk