Læger uden Grænser i Danmark

Bestyrelse

Læger uden Grænsers bestyrelse består af seks danske og to internationale medlemmer samt to suppleanter.

 

Bestyrelsen vælger en formand, der skal være medicinsk uddannet, og ansætter en direktør, der leder kontoret i Danmark. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.

 

Læs mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer

 

Kontoret i Danmark

Læger uden Grænsers arbejde foregår ikke kun ude i felten. Koordinering, rekruttering, indsamling og informationsarbejde styres fra kontoret i København S., hvor flere fastansatte løser en række vigtige opgaver.

 

Se en oversigt over kontorets ansatte

 

For at holde administrationsomkostningerne på et lavt niveau, har Læger uden Grænser en lønpolitik for kontorets ansatte, der sørger for, at lønningerne ligger under gennemsnittet i forhold til lignende organisationer.


Læs om lønpolitikken for kontoransatte

 

Frivillige

Kontoret bemandes hver dag af et antal frivillige, som blandt mange andre opgaver passer receptionen, opdaterer vores Donordatabase, sender materialer ud, rydder op og hjælper i forbindelse med arrangementer.

 

Bliv frivillig i Læger uden Grænser