Hvem er vi?

Læger uden Grænser er en nødhjælpsorganisation grundlagt i 1971 og er også kendt under sit franske navn Médecins Sans Frontières. Læs mere om Læger uden Grænsers historie.

Nødhjælp til de mest udsatte

Det primære formål med vores nødhjælpsorganisation er at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

 

Vi har fokus på, at vores velgørenhedsarbejde hjælper dem, som har størst behov uagtet etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning. 


Læs mere om vores idéer og grundlag

 

Hvert år sender Læger uden Grænser flere end 7.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Læger uden Grænsers nødhjælpsorganisation i Danmark har vi cirka 80 udsendelser af læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale hvert år.


Læs mere om livet som udsendt og se, hvordan du selv kan blive sendt ud

 

Vidnesbyrd

Vi har forpligtet os selv til ikke blot at yde medicinsk nødhjælp, men også at fortælle om de forfærdelige forhold, vi ser ude i verden i forbindelse med vores velgørenhedsarbejde – det kalder vi vidnesbyrd, eller ’témoignage’.

 

Læs mere om vores idéer og grundlag

 

Uafhængighed er afgørende i Læger uden Grænsers velgørenhedsarbejde

For ikke at være afhængige af politiske dagsordener har vi besluttet, at over 95% af vores midler skal komme fra private donationer – enten virksomheder eller privatpersoner. 

 

Se hvad vi gør for at bruge pengene bedst muligt

 

Bidrag, der ikke er øremærkede – det vil sige doneret til et bestemt land eller en bestemt krise – er med til at give os frihed til at handle der, hvor behovet er størst.


Du kan støtte Læger uden Grænsers arbejde her

 

Om nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser

Læger uden Grænser er en international nødhjælpsorganisation og har kontorer verden over. I Danmark består Læger uden Grænser af:

 

 

I den danske del af vores nødhjælpsorganisation driver vi ikke projekter. Derfor er vi tilknyttet et operationelt center i Belgien, som sender de læger, sygeplejerske og andet personale, som vi rekrutterer, ud til velgørenhedsarbejde i felten.

 

Hvis du vil følge vores velgørende arbejde i verden

Hvis du vil følge vores nødhjælpsorganisations arbejde rundt omkring i verden og høre mere om vores frivilliges vidnesbyrd fra krige og katastrofer, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller følge Læger uden Grænser på Facebook, Twitter, Instagram eller YouTube.