Om Læger uden Grænser

Læger uden Grænser (MSF) er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Læs mere om:

 

 

Vores arbejde 

Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

 

Her arbejder vi

Læger uden Grænser har projekter i over 60 lande. Vi sender hvert år danske læger, sygeplejersker, jordemødre, administratorer og logistikere til projekter over hele verden.

 

 

Bliv en del af Læger uden Grænser

Vi har brug for din hjælp – både i verdens brændpunkter og på kontoret i Danmark.