MSF opfordrer danske medicinalfirmaer til at diskuterer priserne på aids-medicin

Læger uden Grænser har i dag fredag sendt breve til adm. dir. Lars Rebien Sørensen, Novo, og adm. dir. Erik Sprunk-Jansen, H. Lundbeck der opfordrer dem til at rejse spørgsmålet om adgangen til livsvigtig medicin og firmaernes engagement i retssagen mod Sydafrikas regering på virksomhedernes generalforsamlinger den 20. resp. 27 marts.

- Virksomheder, der fremstiller livsvigtig medicin har et moralsk og etisk ansvar, der bør tages alvorligt og med virksomheders stigende profilering på netop moral og etik vil det kun være rimeligt at høre aktionærernes holdning, siger læge Søren Brix Christensen, formand for Læger uden Grænser.

Problemet med udviklingslandenes adgang til livsvigtig medicin er ikke løst med industriens eventuelle frafald af retssagen mod Sydafrika. I lyset af sagens kroniske karakter opfordrer Læger uden Grænser virksomhederne til at have adgang til livsvigtig medicin som et fast punkt på generalforsamlingen, hvor virksomhedernes medvirken og bidrag kan forelægges aktionærerne.

- Industrien har patenterne, vi har patienterne, så vi har brug for hinanden. Kun gennem konstruktiv dialog og samarbejde bliver vi i stand til at løse de enorme sundhedsproblemer, der i særlig grad rammer befolkningen i de underudviklede lande, siger Søren Brix Christensen.

I brevene til Novo og Lundbeck tilbyder Læger uden Grænser at foretræde på virksomhedernes generalforsamlinger og redegøre for organisationens opfattelse til de moralske og etiske spørgsmål om lige adgang til medicin og behandling for alle.

+++++

/ml