Libyen: Sundhedssystemet er ved at kollapse

Libyens sundhedssystem i krise - vi bringer livsvigtig medicin ud
Her modtager et hospital i Yefren, der ligger 80 kilometer sydvest for Tripoli, tiltrængte medicinske forsyninger fra Læger uden Grænser. © Corinne Benazech/Læger uden Grænser.

Hospitaler er lukkede, og de, der findes kæmper med at fungere. Der mangler uddannet personale og livsvigtig medicin i hele landet. 

På trods af den tiltagende sundhedskrise i Libyen, er Læger uden Grænser en af de få nødhjælpsorganisationer, der er til stede i landet.

 

”Alene i løbet af det år, hvor jeg har arbejdet i Libyen, har jeg kunnet observere, hvordan sundhedssystemet er blevet ringere og ringere”, siger Malika Saim, der er nødhjælpskoordinator for Læger uden Grænser.

 

Før krigen i Libyen havde landet et veludviklet sundhedssystem. Men mange af de ansatte i sundhedssektoren var fra udlandet. Krigen mod Libyens leder Muammar Gaddafi i 2011 og den efterfølgende ustabilitet i landet betød, at en stor del af det veluddannede personale flygtede ud af Libyen.

 

Før krigen havde hospitalsvæsenet et højt niveau. Det var udstyret med moderne udstyr og dygtigt personale. Men nu bliver udstyret ikke vedligeholdt, og der mangler reservedele, uddannet personale og medicin.

 

Oplæring af medicinsk personale

Læger uden Grænser støtter de hospitaler, der stadig fungerer, med livsvigtig medicin såsom antibiotika og lokalbedøvende medicin til brug ved operationer. Men mindst lige så vigtigt er vores arbejde med at oplære nyt personale.

 

På flere hospitaler i forskellige dele af landet er vi i færd med at oplære medarbejdere til skadestuer, operationshold og indlæggelser.

 

Vores mål er at uddanne oversygeplejersker til de forskellige hospitalsafdelinger. De vil så kunne videregive deres viden til sygeplejersker, som ofte blot har få måneders erfaring med pleje af patienter.

 

100.000 internt fordrevne i Benghazi

Libyen kæmper også med store grupper af internt fordrevne. Alene i Benghazi opholder der sig 100.000 internt fordrevne.

 

Vores hold i byen hjælper med at uddele mad til de fordrevne, og den 20. februar åbnede vi en klinik i byen i tæt samarbejde med en lokal NGO.

 

På klinikken tilbyder vi sundhedskonsultationer til de fordrevne, men fokus ligger på sygehjælp til børn, fødselshjælp og gynækologi.

 

Et andet tegn på sygehusvæsenets ringe tilstand er, at dødeligheden blandt fødende kvinder er i stigning, ligesom mange vaccinationsprogrammer er gået i stå. Derfor forsyner vi sundhedscentre i både øst og vest med vacciner.

 

Situationen for sundhedssystemet i Libyen forværres også af, at der nu er to sundhedsministerier i Libyen. Landet er de facto opdelt i to selvstyrende områder med hver sin regering, der kæmper om magten i landet. 

 • Libyen

  Indbyggere: 6,3 mio.

  Forventet levealder m/k: 70/76 år

  Børnedødelighed: 13 ud af 1000 børn dør før de fylder fem år

  Medarbejdere i 2016: 29

   

  Læger uden Grænser arbejdede første gang i Libyen i 2011. 

   

  Kilder: Læger uden Grænser og WHO