Jordskælv

Jordskælv opstår pludseligt – uden forvarsel - og kan i løbet af få minutter forvolde stor skade. Vi har flere års erfaring med at yde akut lægehjælp efter naturkatastrofer. Læs mere om vores indsats efter de største jordskælv og se vores film om jordskælv. 

Hvad er et jordskælv?

Et jordskælv er en akut naturkatastrofe. Det rammer pludseligt, og der kan komme rigtig mange tilskadekomne på en gang.

 

Jordskælv kan opstå over hele verden, men de rammer altid de fattige lande hårdest.

 

Læger uden Grænser har altid en stab af medicinsk personale, logistikere samt vand- og sanitetseksperter, der står parat til at blive sendt ud med kort varsel til områder ramt af jordskælv.

 

Vi arbejder allerede i flere end 60 lande, og derfor har vi ofte medarbejdere klar i nærheden, når et jordskælv rammer. Da Haiti blev rystet af et jordskælv i 2010, havde vi allerede projekter i landet, og vi kunne derfor sætte vores første patient i behandling inden for kun tre minutter.

 

Der er ofte brug for en kirurgisk indsats umiddelbart efter en naturkatastrofe – det kan være efter jordskælv, hvor mennesker er blevet såret under sammenstyrtede bygninger. Her handler det for kirurgerne om at redde folks liv og lemmer.

 

Vores kirurger opererer en patient efter et jordskælv i Haiti i 2010

Vores kirurger opererer en patient efter det kraftige jordskælv i Haiti i 2010 © Ron Haviv

 

Der er også brug for almen medicinsk hjælp efter et jordskælv. Især hvis klinikker og hospitaler er blevet ødelagt. Det kan dreje sig om fødselshjælp til gravide kvinder eller patienter der skal have behandling for kroniske sygdomme eller mindre skader.

 

Vores lægehold arbejder også ofte på mobile klinikker og opsøger de områder, hvor et jordskælv har ramt.

 

Vi sender også psykologer ud efter et jordskælv for at støtte voksne og børn i den tid, det tager at bearbejde den meget voldsomme oplevelse, de har været igennem.

 

Læger uden Grænser bliver i området, der er blevet ramt af jordskælv og hjælper de lokale, indtil landets sundhedssystem igen kan overtage arbejdet.

 

Største jordskælv

Haiti blev i 2010 ramt af et omfattende jordskælv, og det er vores største indsats efter en naturkatastrofe nogensinde.

 

Omkring 220.000 mennesker mistede livet, 1,5 millioner mennesker blev hjemløse og cirka 60 procent af hospitaler og klinikker i landet blev ødelagt – herunder to af vores hospitaler.

 

Efter det store jordskælv rekrutterede vi tusindvis af nye medarbejdere – hovedsageligt haitianere – der arbejdede på 26 medicinske centre, blandt andet på et oppusteligt mobilhospital på en fodboldbane.

 

I løbet af 10 måneder behandlede vi 350.000 patienter, udførte 16.000 operationer, og efter et udbrud af kolera behandlede vi 60 procent af alle kolera-patienterne i landet.

 

Det ødelæggende jordskælv i Haiti viste, at den hurtige lægehjælp umiddelbart efter naturkatastrofen ikke kan stå alene. Den akutte fase efter det store jordskælv var relativt kort – her hjalp vi med operationer, lægehjælp, psykologisk behandling, mad, husly og vand.

 

På længere sigt var vi nødt til at arbejde for at kontrollere og begrænse spredningen af smitsomme sygdomme, at være med til at genetablere sundhedssystemerne og støtte indbyggere, som havde mistet deres hjem, og som boede i midlertidige tilflugtssteder.

 

Andre store jordskælv

I løbet af én måned i 2015 blev Nepal ramt af to store jordskælv. Vi rykkede ud til de berørte områder med særligt uddannede kirurger, læger, sygeplejersker og logistikere for at hjælpe ofrene for de store jordskælv.

 

Vi sendte flere oppustelige telte til Nepal, som vi skulle bruge til at lave et felthospital, samt medicinsk udstyr og andre nødhjælpsforsyninger som tæpper, telte og presenninger.

 

Sådan ser et oppusteligt felthospital ud:

 

Sådan ser et oppusteligt felthospital ud, som Læger uden Grænser sætter op efter jordskælv for at redde liv.

 

 

Vores læge Kristoffer Vogler var med til at redde liv efter det store jordskælv i Nepal. I vores film om jordskælv fortæller han om at nå frem til mennesker i de små landsbyer i bjergene med helikopter.

 

Se Læger uden Grænsers film om jordskælv øverst på siden.

 

Fakta om jordskælv:

  • Private donationer giver os mulighed for at rykke ud omgående efter et jordskælv
  • Efter det store jordskælv i Haiti reagerede vi inden for tre minutter, da vi allerede havde projekter i landet.
  • Hjælpen efter et jordskælv er nødt til at strække sig ud over den akutte fase umiddelbart efter katastrofen
  • Vi har ansatte på kontorer i hele verden, som står parat til at rykke ud efter et jordskælv
  • Vi har også en stor pulje af erfarne medarbejdere, som med kort varsel kan mobiliseres efter et jordskælv