Tchad: Usædvanlig indsats i kampen mod livsfarligt sygdomsudbrud

Den frygtede sygdom hepatitis E er brudt ud i byen Am Timan. Indtil nu er 11 mennesker døde. I håbet om at undgå en epidemi forbedrer vi nu vandforsyningen. Men der er akut brug for mere hjælp.

I september 2016 fik vi den første patient, der var smittet med sygdommen. Siden er antallet af smittede steget stødt. Der er nu tale om en alvorlig nødsituation.

 

”Læger uden Grænser kan ikke stoppe udbruddet alene. Der er øjeblikkeligt behov for, at andre organisationer og Tchads regering træder aktivt til med mere hjælp. Antallet af smittede er stigende, og sygdommen spreder sig også geografisk, ” siger Rolland Kaya, der er chef for Læger uden Grænser i Tchad.

 

Over 600 af vores medarbejdere er involveret i kampen mod sygdomsudbruddet i Salamat-regionen.

 

På det centrale hospital i byen Am Timan sørger vi for plejen af de smittede patienter og tester for nye tilfælde.

 

De seneste fem måneder har vi haft 821 patienter med gulsot. De blev testet for hepatitis E, fordi gulsot kan være en indikation på, at en person er smittet med hepatitis E.

 

70 af patienterne med gulsot viste sig at have hepatitis E (HEV RDT+). Ud af den gruppe var det nødvendigt at indlægge 64 patienter. 11 af dem, inklusiv fire gravide, døde af sygdommen.

 

Den væsentligste overførsel af virussygdommen sker gennem kontakt eller indtagelse af bakterieforurenet vand og ved dårlig hygiejne.

 

Usædvanlig indsats

Som medicinsk organisation er det usædvanligt, at vi i så stor skala går ind i arbejdet med at sikre rent drikkevand og forbedre de sanitære forhold i byen.

 

Men det er den bedste måde til at forhindre spredning af sygdommen, og siden vi er den eneste aktør i området, har vi måtte løfte opgaven.

 

Vi har sørget for, at vandet fra byens vandtårne klorbehandles. Vi har også sikret, at de mennesker, der henter vand, ved en af byens 72 vandposter, får klorbehandlet drikkevandet. Klorbehandlingen betyder, at vandet desinficeres, så man ikke smittes ved brug af vandet.

 

En anden vigtig del af det præventive arbejde består i, at vi informerer befolkningen om, hvordan de undgår at blive smittet.

 

Vores arbejde er fokuseret i byen Am Timan, men vi har hold, der er i gang med at undersøge udbredelsen af sygdommen i regionen.

 

Vi håber på, at vores arbejde med at sikre vandforsyningen og de sanitære forhold kan overtages af andre aktører, så vi kan fokusere på den medicinske behandling.

 

Der har været andre aktører i området, men deres hjælp har været kortvarig og begrænset.