”Situationen i Tanzania er hastigt ved at udvikle sig til en af Afrikas største flygtningekriser”

Strømmen af flygtninge fra Burundi til Tanzania er tæt på femdoblet de sidste fire måneder. Flygtningelejrene er fyldte. Situationen er kritisk. Der er brug for akut hjælp.

Tæt på en kvart million flygtninge fra Burundi og DR Congo er nu presset sammen i tre overfyldte flygtningelejre i Tanzania. Beslutningen om at åbne en fjerde lejr trækker ud.

 

”Inden udgangen af året vil antallet af flygtninge i de tre lejre overstige 280.000. Situationen er hastigt ved at udvikle sig til en af Afrikas største flygtningekriser,” siger David Nash, leder af læger uden Grænsers projekter i Tanzania.

 

Allerede i maj advarede Læger uden Grænser om den kritiske situation i de overfyldte lejre. Men kun lidt er sket for at øge hjælpen.

 

Op mod 10.000 flygtninge ankommer nu om måneden fra Burundi. De nyankomne flygtninge sendes til den fyldte Nduta-lejr, der er bygget til 50.000 mennesker – i dag bor der 65.000.

 

Vi er de eneste der tilbyder sundhedsydelser i Nduta-lejren. Vi driver et hospital med 110 sengepladser og fire klinikker. Ligesom vi står for at screene alle nyankomne flygtninge.

 

”Den nuværende humanitære reaktion – særligt når det gælder husly, vand og hygiejne – kan ikke følge med de mange nyankomne flygtninge,” siger Nash.

 

”Der er ingen tegn på, at uroen i Burundi vil aftage. Det er afgørende, at den internationale humanitære hjælp til Tanzania optrappes.”

 

De seneste måneder er fødevaredistributionen i lejrene blevet truet af mangel på finansiering. I oktober varslede World Food Programme, at de var tvunget til at skære madrationerne til 60 procent af det anbefalede daglige behov. Nedskæringen blev dog afværget af en sidste øjebliks donation.

 

Som antallet af flygtninge vokser, stiger også bekymringen for nedskæringer i fødevareforsyningen.

 

Der er heller ingen garantier for, at der kan skaffes husly til de tusinder af flygtninge, der fortsat krydser grænsen.

 

Malariatrussel

Flygtningene fra Burundi bor i lejre i det vestlige Tanzania. I dette område af landet er malaria endemisk. Det vil sige, at der er konstant risiko for at blive smittet med malaria.

 

”Med regntidens snarlige komme, forventer vi igen en voldsom opblussen af malariatilfælde blandt flygtningene,” siger Nash.

 

For at være på forkant med malariasituationen sætter en fra ”myggegruppen” her en myggefælde op. De indfangne myg artsbestemmes for at finde ud af om, og hvor mange malariamyg, der er i området.

For at være på forkant med malariasituationen sætter en fra ”myggegruppen” her en myggefælde op. De indfangne myg artsbestemmes for at finde ud af om, og hvor mange malariamyg der er i området. © Louise Annaud/Læger uden Grænser​

 

”Vi oplevede det sidste år i Nyargusu-lejren. De overfyldte lejre med ringe sanitære forhold og mange steder med stillestående vand er det perfekte miljø for, at malaria-myggen kan formere sig. Flygtningene er afkræftede af rejsen, og her er specielt børn og gravide kvinder sårbare og derfor ekstra udsatte.”

 

Fra januar til august 2016 behandlede Læger uden Grænser 72.644 flygtninge for malaria i Nyargusu-lejren og i Nduta-lejren. Hovedparten af patienterne var alvorlige tilfælde. 

 

Tre lejre fyldt på rekordtid

De første flygtninge fra Burundi begyndte at komme i maj 2015. De slog sig ned i Nyargusu-lejren, der allerede var hjem for 60.000 flygtninge fra DR Congo. Derfor blev denne lejr hurtig overfyldt.

 

For at kunne følge med flygtningestrømmen fra Burundi blev der opført to nye lejre. Nduta-lejren stod klar i oktober 2015 og Mtendeli-lejren i januar 2016. Alle lejrene er nu fyldt til bristepunktet.

 

Vores arbejde i området

Vi begyndte vores arbejde i Tanzania i maj 2015. Vi er til stede i Nyargusu -lejren, hvor vi står for en akutafdeling med 60 senge, tre malariaklinikker. og så tilbyder vi psykolog-konsultationer. Vi står også for daglig distribution af 180.000 liter drikkevand.

 

I Nduta-lejren er vi de eneste, der yder medicinsk hjælp. Her driver vi et hospital med 110 sengepladser og yderligere fire klinikker. Her tilbyder vi også pyskologisk hjælp.

 

I lejrens modtagelsescenter screener vi alle nyankomne for sygdomme, giver vacciner, og de, der kræver akut behandling, kommer på en af vores klinikker eller overføres til vores hospital. Gravide får lavet aftaler om konsultationer.